Kürdəmir rayon Mərkəzi kitabxanası

Kürdəmir rayon MKS

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. II cild.

 XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının korifeylərindən biri, istedadlı söz sərrafı, milli ruhlu böyük sənətkar Cəfər Cabbarlının səhnə əsərləri, tarixi dramları onilliklər boyu böyük bir nəslin vətənpə

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. III cild.

Böyük Azərbaycan şairi Cəfər Cabbarlının “Əsərləri”nin üçüncü cildinə daxil edilən pyesləri onun yaradıcılığının son mərhələsində qələmə aldığı dram əsərləridir. Bu pyeslər uzun o

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. IV cild.

Çoxşaxəli yaradıcılıq istedadına malik qüdrətli qələm ustası Cəfər Cabbarlının “Əsərləri”nin dördüncü cildinə müəllifin kiçik həcmli və natamam pyesləri, librettoları və əbədi-t

Əlisəfa Azayev "İstintaq sirri"

Kitabda tanınmış yazıçı-hüquqşünas Əlisəfa Azayevin müxtəlif illərdə yazdığı hekayələri toplanmışdır. Hekayələrdə yenidənqurma illərində, respublikamızın müstəqillik əldə etdiyi ilk dövrlərdə

Əlisəfa Azayev "Əsgər anası"

Yazıçı Əlisəfa Azyevin "Əsgər anası" povestində hələ bitməmiş Qarabağ müharibəsinin reallıqları canlı lövhələrlə əks etdirilmişdir. Əsər oxuculara vətənpərvərlik duyğuları aşılayır və müharibəyə ni