Kürdəmir rayon Mərkəzi kitabxanası

Kürdəmir rayon MKS

M.F.Axundzadə.Seçilmiş əsərləri.3 cilddə.III cild

Böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadənin yeni əlifba uğrunda mübarizəsi milli maarifin və mədəniyyətin yüksəlişi uğrunda aparılan bir mübarizə idi. Müəllifin öz qeydlərindən bəlli olur ki, "

M.F.Axundzadə.Seçilmiş əsərləri.3 cilddə. II cild

  Şərq İslam ölkələrinin bədii-fəlsəfi fikri tarixində yeni mərhələni başlayan Mirzə Fətəli Axundzadə 1860-cı illərdən ömrünün sonuna qədər bir mütəfəkkir kimi tənqid, fəlsəfə və sosiologoya sah

M.F.Axundzadə. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. I cild

Peşəkar milli teatr sənətinin, realist bədii nəsrin, demokratik fəlsəfi və estetik fikrin,ilk əlifba inqilabının, bütövlükdə mənəvi mədəniyyətimizin bütün sahələrində " yeni dövr "ün banisi olan b&ou

Bəxtiyar Vahabzadə.Seçilmiş əsərləri. II cild

Çağdaş Azərbaycan poeziyasının qüdrətli nümayəndəsi,əsrin Şərq və dünya şeri prosesi məcrasında milli poeziyamızı ləyaqətlə təmsil edən xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin bu kitabında müəllifin müxt

Bəxtiyar Vahabzadə.Seçilmiş əsərləri. I cild.

Bəxtiyar Vahabzadə yaşayan,döyüşən,səfərbər edən və Vətən,xalq qarşısında öz tarixi vəzifəsini yerinə yetirən çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsidir.Elinə,torpağına,kök&uum