Kürdəmir rayon Mərkəzi kitabxanası

Kürdəmir rayon MKS
Rayon haqqında
26 Fevral , 2015

83.3(5Aze)
H 97
Hüseynov, Rafael.
Əbədi Cavid / R. Hüseynov ; red.: A. Əfəndiyev, B. Nəbiyev. - Bakı : Nurlan, 2007. - 840 səh. ; 22 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-8048-1-2 : həd.

 

83.3(5Aze)
H 97
Hüseynov, Rafael.
Yurdun adındakı can / R. Hüseynov ; red.: C. Həsənli, L. Kərimli. - Bakı  : Elm, 2010. - 903 səh. ; 22 sm. - 1500 экз. - ISBN 978-9952-453-20-1 : həd.

 

85(5Aze)
Һ 95
Һүсејнов , Рафаел.
Вахтдан уҹа / Р. Һүсејнов  ; ред.: С. Исмајылова, М. Мәммәдов. - Бакы  : Ишыг , 1987. - 362 сәһ. ; 22 см . - 10000 экз. - 2.20 ман

 

84(5Аze)
A 99
Azayev, Əlisəfa.
Səadət sorağında  / Ə. Azayev ; red. M. Çəmənli. - Bakı : Çıraq, 2007. - 304 səh. ; 20 sm. - 1000 экз. - həd.

 

66.3(5Aze)
A 50
Alıyev, Vaqif.
Prezident İlham Əliyev Kürdəmir rayonunda / V. Alıyev. - Bakı  : "E.L." NPŞ MMC, 2008. - 60 səh. : rəngli foto ; 21 sm

66.3(5Aze)
A 50
Alıyev , Vaqif.
Prezidentin Kьrdəmir səfəri  / V. Alıyev . - Bakı  : "E.L." NPŞ MMC, 2007. - 39 səh. : rəngli foto ; 20 sm

 

83.3(5Aze)
A50
Alıyev , Vaqif.
Xalq üçün döyünən ürək : məktublar,xatirələr, müsahibələr / V. Alıyev  ; red. İ. Dağlar. - Bakı : E.L., 2008. - 256 səh. ; 21 sm

 

66.3(5Aze)
М 95
Мүрсәлијев, Мүсејиб.
Һејдәр Әлијев Күрдәмирдә / М. Мүрсәлијев ; ред. Ш. Сәлимбәјли . - Бакы : Ағрыдағ, 2001. - 70  сәһ. : фото ; 22 см

 

83.3(5Аze)
А 14
Абдуллајев, Тофиг.
Зијалылар фәхримиздир. / Т. Абдуллајев ; ред. Б. Сүлејман. - Бакы : Әбилов, Зејналов вә оғуллары, 2000. - 230  сәһ. ; 21 см

 

82(5Aze)
B17
Əşrəfova , Yaqut Bahadur qızı .
Aşıq Əhmədin yaradıcılığı  / Y. B. Əşrəfova  ; elmi red. H. İsmayılov . - Bakı  : Çaşıoğlu, 2009. - 198  səh. ; 22 sm

 

82(5Aze)
A94
Aşıq Əhməd: Kim desə dünyadan doydum yalandı / red. Y. Bahadurqızı. - Bakı  : Şirvannəşr , 2008. - 58  səh. ; 20 sm

 

63.3(5Aze)
А39
Азајев, Әлисәфа.
Күрдәмир шәһидләри / Ә. Азајев. - Бакы : Ҹик-Ҹик, 1995. - 158 сәһ. : фото ; 20 см

82(5Aze)
B17
Bahadurqızı, Yaqut.
Qoca Şirvanın balasıyam mən / Y. Bahadurqızı ; red. S. Qəniyev. - Bakı : Nurlar, 2005. - 208  səh. ; 21 sm

 

84(5Аze)
Ə 63
Əlişqızı, Zemfira.
Gözlə məni,gələcəyəm  / Z. Əlişqızı ; red.: R. Əfəndiyeva, İ. Zeynalov . - Bakı  : Nurlan , 2004. - 470 səh. ; 20 sm. - 1000 экз. - Б. ц.

 

82(5Aze)
Q47
Гәнијев , Сејфәддин .
Адым ашыг Шакир маһалым Ширван  / С. Гәнијев  ; елми ред. Ә. Ҹәфәрзадә. - Бакы  : Нурлан , 2001. - 155 сәһ. ; 20 см. - 500 экз.

 

84(5Аze)
X 26
Xanəhmədoğlu, Abduləziz.
Gecikmiş etiraf  : poema  / A. Xanəhmədoğlu ; ред. Ə. Şahverdiyev . - Bakı  : Şirvannəşr , 2009. - 61 səh. ; 20 sm. - 300 экз. - həd.

86(5Aze)
X49
Xəlilli, Fariz .
Mövlanə İsmayıl Siracəddin Şirvani  / F. Xəlilli ; elmi red. N. Əliyeva . - Bakı  : POLYGRAPHİC PRODUCTİON, 2011. - 165 səh. ; 20 sm . - 1000 экз. - Б. ц.

84(5Аze)
A 99
Azayev, Əlisəfa .
Bayıl məhbusu : povest və hekayələr / Ə. Azayev ; red. M. Çəmənli. - Bakı : Çıraq, 2006. - 302 səh. ; 20 sm. - 1000 экз. - 3 man 38 qəp

 

84(5Аze)
M 30
Mayıloğlu , Sahib.
Taleyimin tanrı payı / S. Mayıloğlu  ; ред. A. İsabəyli. - Bakı : Şirvannəşr, 2007. - 144 səh. ; 20 sm. - 200 экз. - həd.

 

84(5Аze)
X26
Xanəhmədoğlu, Abduləziz.
Aşıq Əhməd : poema / A. Xanəhmədoğlu ; ред. Y. Bahadurqızı. - Bakı : Şirvannəşr, 2011. - 64 səh. ; 21 sm. - 300 экз. - həd.

 

84(5Аze)
X 26
Xanəhmədoğlu, Abduləziz.
Ömürdən qalan izlər : S.H. Şıxəliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur / A. Xanəhmədoğlu ; red. A. İsabəyli. - Bakı : Şirvannəşr, 2004. - 57 səh. ; 18 sm. - 250 экз. - həd.

 

82(5Aze)
Q47
Qəniyev, Seyfəddin.
Şirvanlı aşıq Ağalar / S. Qəniyev ; red. Q. Namazov. - Bakı : Elm və təhsil, 2011. - 176 səh. ; 21 sm. - 300 экз. - Б. ц.

 

84(5Аze)
B16
Bağmanlı, Fəzayıl.
İnsan və şeytan / F. Bağmanlı ; red. A. İsabəyli. - Bakı : Şirvannəşr, 2007. - 192 səh. ; 20 sm. - 500 экз. - Б. ц.

 

85.24(5Aze)
Б32
Баһадургызы, Јагут.
Һәсрәт / Ј. Баһадургызы ; ред. Т. Абдуллајев. - Бакы : Чашыоғлу, 1999. - 80 сәһ. ; 20 см. - 1000 экз. - Б. ц.

 

84(5Aze)
A 49
Azayev, Əlisəfa.
Gizli əməliyyat / Ə. Azayeva ; red. M. Çəmənli. - Bakı : Nərgiz, 2003. - 248 səh. ; 20 sm. - 1000 экз. - Б. ц.

 

Məqalələr

Kürdəmir rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı(7 mart 2012) // Xalq qəzeti. - 2012.-8 mart. - № 55. - S. 1.

 

Musaoğlu, İlqar.
Ağsuda Aşıq Şakir Hacıyevin 90 illiyi qeyd olunmuşdur / İ. Musaoğlu // Xalq qəzeti. - 2012.-17 mart. - № 62. - S. 8.

 

Məmmədov, Faiq.
Rayonun 2010-ci ilin sosial-iqtisadi-inkişafının yekunları və 2010-ci ildə qarşıda duran vəzifələr barədə rayon İcra Hakimiyyətinin Başcısı Fəxrəddin Suleyman oğlu Məlikovun Hesabatı / F. Məmmədov  // Kurdəmir. - 2011.-15 fevral. - № 2/3/4. – S. 1.

 

İsgəndərov, Coşqun.
Dövlət müstəqilliyimiz əbədidir, sarsılmazdır,dönməzdir / C. İsgəndərov // Kurdəmir. - 2011. -18 oktyabr. - № 12. - S. 4.

Rayonun 2011-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və 2012-ci ildə qarşıda duran vəzifələr barədə rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Fəxrəddin Süleyman oğlu Məlikovun hesabatı // Kürdəmir. - 2012.-15 fevral. - № 3/4/5. - S. 1-11.

 

Əsrimizin faciəsi // Kürdəmir. - 2012.-15 fevral. - № 3/4/5. - S. 12.

 

Hüseynoğlu, Səməd.
Kürdəmir: ürəkaçan nəticələr sözlə işin vəhdətindən yaranır / S. Hüseynoğlu // Xalq qəzeti. - 2012.-12 fevral. - № 34. – S. 6.

 

Nərimanoğlu, Məhəmməd.
Aşıq sənətində özünəməxsus iz qoyan sənətkar / M. Nərimanoğlu // Azərbaycan. - 2012.-26 yanvar. - № 19. - S. 6.

 

Hüseynoğlu, Səməd. Kürdəmir: il ildən uğurlu gəlir / S. Hüseynoğlu // Xalq qəzeti. - 2012.-16 fevral. - № 37. - S. 6.

 

Hidayətoğlu, Yaşar. Ustadın adına layiq / Y. Hidayətoğlu // Mədəni-Maarif. - 2012.-yanvar. - № 1. - S. 25.

 

Hüseynoğlu, Səməd. Kürdəmirdə Xocalı şəhidlərinin xatirəsi anıldı / S. Hüseynoğlu // Xalq qəzeti. - 2012.-24 fevral. - № 44. - S. 5.

 

Hüseyn, Tofiq. Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad olunmuşdur / T. Hüseyn // Respublika. - 2012.-26 fevral. - № 46. - S. 8.

 

Məmmədova, Kəmalə. Kürdəmirdə Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçirilib / K. Məmmədova // Mədəniyyət. - 2012.-24 fevral. - № 13. - S. 5.

 

Ehtiram. Fərəh doğuran yeniliklər / Ehtiram // Mədəni-Maarif. - 2012.-fevral. - № 2. - S. 27-28.

 

İ.N.Əliyevin Kürdəmir Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı(10 aprel 2012) // Xalq qəzeti. - 2012.-11 aprel. - № 77. - S. 1.