Kürdəmir rayon Mərkəzi kitabxanası

Kürdəmir rayon MKS
Rayon haqqında
27 Fevral , 2015

Müəllifin adı və soyadı:   Ramiz Mehdiyev
adı :   ”Əsrin müqaviləsin”ndən başlanan yol
nəşr yeri və ili:       Bakı,  2000
həcmi:      30 X 24
formatı:
materialı:      kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: əla 
mühafizə rejimi:     əla
daxil olma tarixi:     2001
annotasiyası: Kitabda Xəzərdəki karbohidrogen ehtiyatlarının çıxarılması və
dünya bazarına ixracı, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteq-rasiyası,
Bakı- Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi ilə bağlı işlərbarədə ətraflı danışılır.
xüsusi qeydlər:  Kitabda məlumatlar azərbaycan (kiril əlifbası ilə ) və rus dillərində verilmişdir.
nüsxələrin sayı:     1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:   Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3. MKS


Müəllifin adı və soyadı:
adı:   Fars - ərəb lüğəti
nəşr yeri və ili:   1895
həcmi:   14 X 10
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  orta
mühafizə rejimi:    orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası:
xüsusi qeydlər:    Kitab sonradan cildlənmişdir
nüsxələrin sayı:  1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir, Ruhulla Axundov küçəsi ev № 13.
İsayev Elçin Əlisa oğlu. Şəxsi kitabxana.


Müəllifin adı və soyadı:    Mirzə Ələkbər Sabir
Adı: Hophopnamə
nəşr yeri və ili:  1922,   Bakı
həcmi:    21 X  15
formatı:
materialı: kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: orta
mühafizə rejimi: orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası: Zülmə, ətalətə etiraz, insanlığa qarşı çevrilmiş hər şeyə üsyan və  ittihamnamədir.
xüsusi qeydlər: Kitab ərəb əlifbası ilə azərbaycan dilində çap edilmiş və sonradan cildlənmişdir.
nüsxələrin sayı: 1(bir)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir, Ruhulla Axundov küçəsi ev № 13.
İsayev Elçin Əlisa oğlu. Şəxsi kitabxana.


Müəllifin adı və soyadı: Məhəmməd Füzuli
adı: Həqiqəti – suəda
nəşr yeri və ili: 1887
həcmi:  21 X  14
formatı:
materialı: kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  orta
mühafizə rejimi: orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası:
xüsusi qeydlər: Kitab ərəb əlifbası ilə azərbaycan dilində çap edilmiş və sonradan cildlənmişdir.
nüsxələrin sayı: 1 (bir)
yerləşdiyi ünvan: Kürdəmir, Ruhulla Axundov küçəsi ev № 13.
İsayev Elçin Əlisa oğlu. Şəxsi kitabxana.


Müəllifin adı və soyadı: Sərraf Təbrizi
adı: Şerlər
nəşr yeri və ili: 1917
həcmi: 19 X 15
formatı:
materialı: kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: orta
mühafizə rejimi: orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası:  Kitabda müəllifin müxtəlif şerləri cəmlənmişdir.
xüsusi qeydlər: Kitab ərəb əlifbası ilə azərbaycan dilində çap edilmiş və sonradan cildlənmişdir.
nüsxələrin sayı: 1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir, Ruhulla Axundov küçəsi ev № 13.
İsayev Elçin Əlisa oğlu. Şəxsi kitabxana.


Müəllifin adı və soyadı: Mirzə Məhəmməd Təqi Fazili Dərbəndi (Qumru)
adı: Gülzari Hüseyni
nəşr yeri və ili:  1888
həcmi:  23 X 17
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: orta
mühafizə rejimi:  orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası:  Kitab Kərbəla müsibətlərindən bəhs edilir.
xüsusi qeydlər:  Kitab ərəb əlifbası ilə azərbaycan dilində çap edilmiş və sonradan cildlənmişdir.
nüsxələrin sayı:  1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir, Ruhulla Axundov küçəsi ev № 13,
İsayev Elçin Əlisa oğlu. Şəxsi kitabxana.


Müəllifin adı və soyadı: Qüdsi Mirzə Hüseyn Əliqulu oğlu Badi –kubə .
adı:       Qəzəl və qəsidələr
nəşr yeri və ili:     1890 (təxmini)
həcmi:  24 X 16
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  orta
mühafizə rejimi:  orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası: Kitabda müxtəlif mövzuda qəzəl və qəsidələr dərc olunmuşdur.
xüsusi qeydlər:  Kitab ərəb əlifbası ilə azərbaycan dilində çap edilmiş və sonradan cildlənmişdir .
nüsxələrin sayı:  1 ( bir)

yerləşdiyi ünvan:   Kürdəmir, Ruhulla Axundov küçəsi ev № 13.
İsayev Elçin Əlisa oğlu. Şəxsi kitabxana.


Müəllifin adı və soyadı:   Mirzə Sadiq
adı:  Şerlər, hekayələr və qəzəllər.
nəşr yeri və ili:  1902
həcmi:   21 X 15
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: orta
mühafizə rejimi:        orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası: Kitabda müəllifin müxtəlif mövzuda qəzəl, ser və hekayələr  dərc olunmuşdur.
xüsusi qeydlər:  Müəllif  Mirzə Lətif Şuşaninin tələbəsi olub. Kitab ərəb əlifbası ilə azərbaycan dilində çap edilmiş və sonradan cildlənmişdir.
nüsxələrin sayı:    1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:   Kürdəmir, Ruhulla Axundov küçəsi ev № 13.
İsayev Elçin Əlisa oğlu. Şəxsi kitabxana.

 

 Müəllifin adı və soyadı:  Səid Ünsizadə
adı:   Əsərləri
nəşr yeri və ili:  1879
həcmi:   21 X 14
formatı:
materialı:    kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: orta
mühafizə rejimi:  orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası:    Dini tanıma yollarını nəzmlə tərənnüm etmişdir.
xüsusi qeydlər: Kitab ərəb əlifbası ilə azərbaycan dilində çap edilmiş və sonradan cildlənmişdir.
nüsxələrin sayı:      1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:   Kürdəmir, Ruhulla Axundov küçəsi ev № 13.
İsayev Elçin Əlisa oğlu. Şəxsi kitabxana.


Müəllifin adı və soyadı:   Taci Məhəmməd
adı:  Qəzəllər.
nəşr yeri və ili:   1890
həcmi:    18 X 136
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  orta
mühafizə rejimi: orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası: Kitabda müəllifin müxtəlif mövzuda qəzəlləri  dərc olunmuşdur.
xüsusi qeydlər:  Kitab ərəb əlifbası ilə azərbaycan dilində çap edilmiş və
sonradan cildlənmişdir.
nüsxələrin sayı:      1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir, Ruhulla Axundov küçəsi ev № 13.
İsayev Elçin Əlisa oğlu. Şəxsi kitabxana.


Müəllifin adı və soyadı:
adı: Kəlami şərif  Qurani - Kərim.
nəşr yeri və ili:   1907, Tiflis.
həcmi:  30 X 20
formatı:
materialı: Kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: orta
mühafizə rejimi: orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası:    Qurani - Kərim islam dininin müqəddəs kitabı, ərəb ədəbi dilinin ən möhtəşəm abidəsi və səmavi kitabların ən sonuncusudur.
xüsusi qeydlər:     Kitab ərəb əlifbası ilə yazılmış və  sonradan cildlənmişdir.
nüsxələrin sayı:    1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:    Kürdəmir, Atakişili kəndi, Cəfərov Füzuli Mirtapdıq oğlu. Şəxsi kitabxana


Müəllifin adı və soyadı:
adı:      Muxtarnamə
nəşr yeri və ili:  1797, İran.
həcmi:  32 X 21
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  aşağı səviyyədə
mühafizə rejimi:  orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası:   Kitabda Kərbəla müsibətlərindən sonrakı dövr əhatə edilib.
xüsusi qeydlər:  Kitab ərəb əlifbası ilə yazılmış və  sonradan cildlənmişdir.
nüsxələrin sayı:    1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:    Kürdəmir, Atakişili kəndi Cəfərov Füzuli Mirtapdıq oğlu. Şəxsi kitabxana


Müəllifin adı və soyadı:
adı:   Dəxl.
nəşr yeri və ili:   1804, Təbriz
həcmi:   28 X 17
formatı:
materialı: kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:   orta
mühafizə rejimi: orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası: Kərbəla vaqiəsindən bəhs edilir.
xüsusi qeydlər:     Kitab ərəb əlifbası ilə yazılmış və  sonradan cildlənmişdir.
nüsxələrin sayı: 1 (bir)
yerləşdiyi ünvan: Kürdəmir, Atakişili kəndi, Cəfərov Füzuli Mirtapdıq oğlu.
Şəxsi kitabxana


Müəllifin adı və soyadı:  Şirvani ibn Qasim
adı:  Nəff.
nəşr yeri və ili:  1833, Təbriz
həcmi:  30 X 20
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  orta
mühafizə rejimi:   orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası:  Kitab dinə həsr olunub.
xüsusi qeydlər:  Kitab ərəb əlifbası ilə yazılıb və sonradan cildlənib.
nüsxələrin sayı:   1 (bir)
yerləşdiyi ünvan: Kürdəmir, Atakişili kəndi, Cəfərov Füzuli Mirtapdıq oğlu.
Şəxsi kitabxana


Müəllifin adı və soyadı:
adı:    Ərəb morfologiyası  3 cilddə, I , II, III cildlər
nəşr yeri və ili:   1833, Misir
həcmi:  32 X 20
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: orta
mühafizə rejimi: orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası:
xüsusi qeydlər:  Kitab ərəb əlifbası ilə yazılmış və  sonradan cildlənmişdir.
nüsxələrin sayı: 1 (bir)
yerləşdiyi ünvan: Kürdəmir, Atakişili kəndi .
Cəfərov Füzuli Mirtapdıq oğlu.Şəxsi kitabxana


Müəllifin adı və soyadı:
adı:  Dünyanı heyran qoyan insan
nəşr yeri və ili:
həcmi:    30 X 21
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: əla
mühafizə rejimi:
daxil olma tarixi:
annotasiyası: Dünyanın görkəmli siyasi və dövlət xadimlərindən, ədəbiyyat, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərindən tutmuş biznes nümayəndələri və jurnalistlərə qədər ən müxtəlif peşə sahiblərinin 30 il siyasi hakimiyyətin zirvəsində olan Ümummilli Liderimiz, Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında fikirlərinin bir his-səsi toplanmışdır.
xüsusi qeydlər:
nüsxələrin sayı:  1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:  Heydər Əliyev muzeyinin kitabxanası


Müəllifin adı və soyadı:   Mir Mövsün Ağasızadə
adı:   6-cı sinfə qədər Zaqafqaziya müsəlman məktəbləri üçün dərslik
nəşr yeri və ili:   Tiflis, 1903
həcmi:    20 X 15
formatı:
materialı:  kağız
fiziki- kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  orta
mühafizə rejimi:  orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası:
xüsusi qeydlər:
nüsxələrin sayı:  1 (bir)
yerləşdiyi ünvan: Kürdəmir, Köhünlü kəndi, Hidayət Bağırov. Şəxsi kitabxana


Müəllifin adı və soyadı: Rasim Əfəndiyev
adı:  Azərbaycan xalq sənəti
nəşr yeri və ili:  Bakı,1984
həcmi:   34 X 2
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: yaxşı
mühafizə rejimi:  yaxşı
daxil olma tarixi:  1985
annotasiyası:   Kitabda qədim dövrdən XX əsrin əvvəllərinədək Azərbaycan  xalq sənət nümunələri haqqında məlumatlar verilmişdir.
xüsusi qeydlər:  Kitabda məlumatlar azərbaycan (kiril əlifbası ilə ),  rus  və ingilis dillərində verilmişdir.
nüsxələrin sayı: 1 (bir)
yerləşdiyi ünvan : Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3. MKS


Müəllifin adı və soyadı:
adı:  Azərbaycan tikmələri
nəşr yeri və ili:  Moskva, 1971
həcmi:   30 X 21
formatı:
materialı:   kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: orta
mühafizə rejimi:   orta
daxil olma tarixi:
annotasiyası:  Kitabda dekorativ tətbiqi incəsənətimiz və yüksək bədii sənət-karlığa malik olmuş ustalarımız haqqında məlumatlar verilmişdir.
xüsusi qeydlər:  Kitabda məlumatlar azərbaycan (kiril əlifbası ilə ) və rus dillərində verilmişdir.
nüsxələrin sayı: 1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3 MKS


Müəllifin adı və soyadı:
adı:    Azərbaycan milli geyimləri
nəşr yeri və ili:   Moskva, 1972
həcmi:   30 X 21
formatı:
materialı:  kağız 
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: yaxşı
mühafizə rejimi:  yaxşı
daxil olma tarixi:
annotasiyası:  Kitabda Azərbaycan milli geyimlərinin gözəlliyi, nəfisliyi və  zənginliyi haqqında məlumatlar verilmişdir.
xüsusi qeydlər:  Kitabda məlumatlar azərbaycan (kiril əlifbası ilə)dilində  veril-mişdir.
nüsxələrin sayı: 2 (iki)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir, MKS Ü.Hacıbəyov 3


Müəllifin adı və soyadı:   Ş.H.Sadıqzadə
adı :    Qədim Azərbaycan bəzəkləri 
nəşr yeri və ili:  Bakı, 1971
həcmi:      29 X 20
formatı:
materialı:    kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  yaxşı
mühafizə rejimi:   yaxşı
daxil olma tarixi:   1980
annotasiyası: Kitabda Qədim Azərbaycan bəzəkləri haqqında məlumat verilmişdir.
xüsusi qeydlər: Kitabda məlumatlar azərbaycan (kiril əlifbası ilə ),  rus  və ingilis dillərində verilmişdir.
nüsxələrin sayı: 2 (iki)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3 MKS


Müəllifin adı və soyadı:
adı:   Azərbaycan xalçası
nəşr yeri və ili:    Bakı, 1985
həcmi:    33 X 24
formatı:
materialı:  kağız.
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  yaxşı
mühafizə rejimi:     yaxşı
daxil olma tarixi:      1985
annotasiyası: Kitabda Azərbaycanda toxunan xalçalar haqqında məlumatlar  verilmişdir.
xüsusi qeydlər:  Kitabda məlumatlar azərbaycan (kiril əlifbası ilə ),  rus  və ingilis dillərində verilmişdir.
nüsxələrin sayı:     2 (iki)
yerləşdiyi ünvan:    Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3. MKS


Müəllifin adı və soyadı:   K.Kərimov
adı:  Azərbaycan miniatürləri
nəşr yeri və ili:   Bakı, 1980
həcmi:   34 X 22
formatı
materialı:   kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  yaxşı
mühafizə rejimi:   yaxşı
daxil olma tarixi:    1981
annotasiyası:  Azərbaycan təsviri sənətinə dünya şöhrəti qazandıran miniatür sənət nümunələri haqqında məlumat verilmişdir.
xüsusi qeydlər: Kitabda məlumatlar azərbaycan (kiril əlifbası ilə) və rus dillərində verilmişdir.
nüsxələrin sayı: 1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:    Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3. MKS


Müəllifin adı və soyadı:
adı:    XXI əsrə sülh körpüsü
nəşr yeri və ili:  Bakı, 2000
həcmi:    32 X 24
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  əla
mühafizə rejimi:  əla
daxil olma tarixi:  2000
annotasiyası:   Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşü ilə əlaqədar Türkiyə səfəri haqqında məlumat verilmişdir.
xüsusi qeydlər:
nüsxələrin sayı:  1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3. MKS


Müəllifin adı və soyadı:   Elmira Axundova
adı:   Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman  I kitab
nəşr yeri və ili:    Bakı, 2007
həcmi:     22 X 15
formatı:
materialı:   kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti: əla
mühafizə rejimi:  əla
daxil olma tarixi:  2008
annotasiyası:    Kitab  Ulu Öndər  Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən çox  mükəmməl  bir əsərdir. (1923-1969 – cu illər)
xüsusi qeydlər:   Kitab 4 cilddən ibarətdir
nüsxələrin sayı:     1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:       Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3. MKS


Müəllifin adı və soyadı:   Elmira Axundova
adı:      Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman  II kitab
nəşr yeri və ili:    Bakı, 2007
həcmi:     22 X 15
formatı:
materialı:     kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:      əla
mühafizə rejimi:     əla
daxil olma tarixi:    2008
annotasiyası:    Kitab  Ulu Öndər  Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən çox  mükəmməl  bir əsərdir. (1969 – 1982 – ci illər)
xüsusi qeydlər:   Kitab 4 cilddən ibarətdir
nüsxələrin sayı:     1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:       Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3. MKS


Müəllifin adı və soyadı:   Elmira Axundova
adı:   Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman  III kitab
nəşr yeri və ili:    Bakı, 2009
həcmi:     22 X 15
formatı:
materialı:    kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:      əla
mühafizə rejimi:   əla
daxil olma tarixi:  2009
annotasiyası:    Kitab  Ulu Öndər  Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən çox  mükəmməl  bir əsərdir. (1982 – 1990 – cı illər)
xüsusi qeydlər:   Kitab 4 cilddən ibarətdir
nüsxələrin sayı:   1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3. MKS


Müəllifin adı və soyadı:   Elmira Axundova
adı:      Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman  IV kitab
nəşr yeri və ili:    Bakı, 2008
həcmi:     22 X 15
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:  əla
mühafizə rejimi:  əla
daxil olma tarixi:  2009
annotasiyası:  Kitab  Ulu Öndər  Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən çox  mükəmməl  bir əsərdir. (1969 – 1989 – cu illər)
xüsusi qeydlər: Kitab 4 cilddən ibarətdir
nüsxələrin sayı:   1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3. MKS


Müəllifin adı və soyadı:
adı:  Avropa Şurası və Azərbaycan
nəşr yeri və ili:  Bakı, 2001
həcmi:    30 X 24
formatı:
materialı:    kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:    əla  
mühafizə rejimi:      əla
daxil olma tarixi:
annotasiyası:  Kitabda Azərbaycanın Avropa Şurasının üzvü olmağa hazırlığından, Avropa Şurasının  strukturları ilə əlaqələrdən bəhs edilir.
xüsusi qeydlər:
nüsxələrin sayı:    1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:   Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3. MKS.


Müəllifin adı və soyadı:
adı:   Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası
nəşr yeri və ili:  Bakı, 1998
həcmi:  31 X 24
formatı:
materialı:      kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:   əla
mühafizə rejimi:      əla
daxil olma tarixi:  1999
annotasiyası:Kitabda Zati-aliləri Heydər Əliyev tərəfindən ötən 30 ildə görülən işlər, o cümlədən neft sənayesində həyata keçirilən uzaqgörən tədbirlərdən söhbət açılır
xüsusi qeydlər: Kitabda məlumatlar azərbaycan və ingilis dillərində verilmişdir
nüsxələrin sayı:      1 (bir)
yerləşdiyi ünvan:   Kürdəmir, Ü.Hacıbəyov 3. MKS


Müəllifin adı və soyadı:
adı:   Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. 25 cilddə. “Azərbaycan” cildi
nəşr yeri və ili:  Bakı, 2007
həcmi:  30 X 22
formatı:
materialı:  kağız
fiziki -  kimyəvi texnoloji vəziyyəti:   əla
mühafizə rejimi:   əla
daxil olma tarixi:    2008
annotasiyası:  Kitabda ölkənin təbiətini, əhalisini, iqtisadiyyatını, tarixini, elmini, mədəniyyətini və digər mühüm aspektləri səciyyələndirən ensiklopedik məlumatlar verilmişdir.
xüsusi qeydlər:  Kitabı tərtib edən redaksiya heyətinin sədri Cənab İlham Əliyevdir
nüsxələrin sayı:     5 (beş)
yerləşdiyi ünvan:  Kürdəmir. Ü.Hacıbəyov 3. MKS